Хванал Вълкът Червената шапчица и я завел в храстите:
- Давай!
- Вълчо, кво ти става бе!
- Давай ма, на кого говоря!
- Ама ти си огромен, а аз съм малка!
- Още една дума и те набих! Давай!
С неохота Червената шапчица си повдигнала поличката и си засмъкнала гащичките. Вълкът едва сдържайки се да не я ступа:
- Да не съм те довел тука да акаш ма! Давай баницата!