И яви се Той и му каза на Ной от Перник:
- Направи лодка, в която да събереш всички модели Golf, за да има какво да караш като мине потопа.