Ич ми не трябват пари, я сакам да има дръва за печката, червено вино за пиенье и заран да ма не дигат за работа!