- Илка, защо идваш в 14:00 ч. на работа?!
- Летях насам като куршум, шефе!
- Видели са те в бирарията.
- Лек рикошет...