Има две древни професии. Втората е политиката. Приликата с първата няма и съмнение.