Има жени, с които искаш да пиеш...
Има жени, за които искаш да пиеш...
Има жени, заради които искаш да пиеш...
И после - коя е причината за мъжкия алкохолизъм?!