Имало едно време един мъж, който се прибрал вкъщи много късно и много пиян всяка вечер. Жена му решила да му даде урок. Така, че се облякла като Дявола и се скрила в тъмното да го изплаши, докогато той се прибрал у дома. Когато той най-сетне се прибрал, залитайки през моравата, съпругата му изкочила пред него и изревала като демон. Той само я погледнал и завалено казал:
- Въобще не ме плашиш, аз съм женен за сестра ти!