Испания, Памплона. По време на традиционното надбягване с бикове по улицата трима туристи от Перник върнали стадото бикове обратно в обора.