Из тест за интелигентност:
Въпрос: В коя държава поручик Ржевски би се провалил тотално, ако разчита само на чара си?
Верен отговор: В България.