- Излизам да се видя с приятели.
- И да се върнеш трезвен.
- Е, тогава ме чакай утре...