- Къде отиваш, Червена шапчице? - попитал големият, лош вълк.
- Мамка му! Знаех си, че не трябва да се бръсна! - отвърнал дядо Мраз.