- Как да се изберат тримата най-глупави депутати от НДСВ?
- Чрез гласуване.