Как да се напусне партия?
Трябва препоръка от двама безпартийни.