- Как е разбрала охраната на Министерски съвет за пожара?
- По телевизията.