Какви са атрибутите на Посейдон? (учителка по литература в МГ Варна)

- Колкото по-малко дишате, толкова по-добре. (учител по биология в МГ Варна)
- Не виждам дъската. (учителка в МГ Варна пред дъската)
- ...Който дава специфичния вкус на урината. (учител по биология в МГ Варна)
- Отворете си учебниците и пишете. (учителка от МГ Варна)
- Който не е прочел урока да го прочете още веднъж. (учителка от МГ Варна)
- Аз мога да виждам и през невидими предмети. (учител от МГ Варна)
- Лошото е, че е отровен. (учителка по химия разказва урока за бензен)
- На всеки два ученика работят по четири листа. (учителка по физика от МГ Варна)
- Ще начертая нов чаршаф... ъъъ... чертеж. (учителка по математика от МГ Варна)