- Какво ще пиете?
- Каквото ми налеете...
- Смея да отбележа, че имате добър вкус!