- Какво ще правите към обед?
- Ще дебутилираме алкохол...