Калтенбрунер попълва служебни характеристики… Пита стоящия пред него офицер от СС:
- Кажете двуцифрено число?
- 64, хер оберщърмбанфюрер!
- А защо не 46?
- Защото така ми харесва, хер оберщурмбанфюрер!
Калтенбрунер записва: “Характер твърд, нордически…”. Влиза следващ офицер, въпросът е същият:
- Кажете двуцифрено число?
- 32, хер оберщурмбанфюрер!
- А защо не 23?
- Щом заповядвате, хер оберщурмбанфюрер!
Калтенбрунер записва: “Характер близък до нордическия…” Влиза следващ офицер. Без да вдигне глава от формуляра, Калтенбрунер пита:
- Кажете двуцифрено число?
- 99!
- А защо не… А-а-а! Това сте вие, Щирлиц!