„Каменица“ АД търси инвеститор за земята на бившата пивоварна в Пловдив. След преместването на производството в Хасково, където през последните две години дружеството инвестира 30 млн. евро, парцел от близо 31 декара в широкия център на града излиза на пазара. Имотът е част от общо 34 дка земя към бившата фабрика за бира, която ще бъде разчистена от старите промишлени сгради през следващите месеци.

На част от площта - 3.5 дка, „Каменица“ АД ще построи през 2016 г. модерен комплекс, включващ микропивоварна за крафт (занаятчийска) бира, музей за 135-годишната история на пловдивската пивоварна, бирария, зона за отдих и отворена амфитеатрална сцена за културни и социални събития. За останалата част от парцела от около 31 дка се търси инвеститор с визия за развитието .

Търсим не просто купувач на терена, а инвеститор с доказана репутация, който да поеме ангажимент за нейното пълноценно развитие по начин, който да бъде най-благоприятен за пловдивчани и същевременно да бъде неразривно свързан с духа, историята и бъдещето на тази част на града. Затова и разглеждаме опита на „Фортън“ като много ценен и способстващ успешното реализиране на проекта“, коментира Антон Карлов, изпълнителен директор на „Каменица“ АД

Forton е ексклузивен консултант по сделката и стратегически партньор на Cushman & Wakefield за България и Македония с 10-годишен опит на пазара на бизнес имоти. Владимир Гюрджиев, който е мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели” в компанията заяви, че приемат партньорството с „Каменица“ не само като професионален ангажимент, но и като възможност да дадат своя принос за реализацията на един важен проект за Пловдив и неговите жители.

От компанията започват регулационната процедура по разделяне на парцела на бул. „Източен“, както и подготовка за разчистването на старите сгради.

Според Общия устройствен план имотът на „Каменица“ АД попада в Смесена обслужващо-производствена зона, което допуска изграждането на различни видове площи - офисни, хотелски, търговски, а промяна на регулацията би позволила и жилищно строителство. В същото време големият мащаб позволява да бъде реализиран мулт функционален комплекс, към каквито вече има интерес в големите градове на страната.

Към имота вече има интерес както от местни предприемачи, така и от международни инвеститори. За момента Forton/Cushman & Wakefield води директни преговори с потенциални купувачи, но през пролетта е възможно да бъде организиран и търг за продажбата на парцела. Оценката на компанията е, че благодарение на комбинацията от местоположение, мащаб и потенциал за развитие сделката за имота на „Каменица“ АД ще е сред знаковите през 2016 г.