Едно от разумните възражения против легализация на медицинския канабис е, че това би довело до увеличение в броя на автомобилните катастрофи. Въпросът наистина е сериозен, затова изисква да му отделим повече внимание. И – понеже Огюст Конт, Дмитрий Менделеев и прочие умници са казвали многократно, че наука има само там, където има цифри и сравнения, а всичко друго са празни приказки – тук ще има много досадни цифри и сравнения.

Всички изследвания показват, че в това отношение канабисът е значително по-безопасен от алкохола. Под въздействие на канабис шофьорите карат по-бавно, но (както с алкохола и транквилизаторите) скоростта им на реакция е забавена и те по-трудно се удържат в средата на лентата. От това следва, че в редица ситуации на пътя канабисът би могъл да доведе до по-голяма вероятност от катастрофа.

Колко по-голяма?

Въпросът с цифрите е сложен. Авторите на един научен обзор по темата предупреждават: „Качеството на изследванията е много различно. Има тенденция оценките на ефекта на дрогата върху риска от катастрофа да излезе по-малък в добре контролирани изследавния, отколкото в лошо контролираните изследвания. За някои дроги открихме, че авторите проявяват определени предразсъдъци.”

Затова изследванията, правени от различни екипи, са с различна достоверност. В някои от тях не се контролират дори такива очевидни фактори като възрастта и пола на шофьорите; младите мъже – дори без трева – правят най-много катастрофи. Затова не е чудно, че в страни с репресивна политика, като Франция, рисковете от шофиране под въздействието на канабис „излизат” най-големи. Това може да се обясни със странно и необяснимо безразсъдно поведение на френските потребители на канабис – или пък със „социална поръчка” към изследователите да получат не толкова научни, колкото „поучителни” данни.

От друга страна, колкото и да са различни оценките за риска при шофиране под въздействието на канабис, същите изследвания дават интересни сравнения с алкохола. Френското изследване от 2005 установява, че под въздействие на алкохол шофьорите са 4 пъти по-опасни на пътя от тези под въздействие на канабис. Още по-показателно е канадското изследване от 2007, според което шофьорите още под въздействие на минимални (и законни) дози алкохол (0.5/1000) 3 пъти по-често изпадат в опасни ситуации от шофьорите, използвали канабис.

Хубавото в изследванията за влиянието на легални лекарства върху рисковете при шофиране е, че са много и е по-малко вероятно да са манипулирани в угода на репресивната политика. Разумно би било да погледнем и тях, за да можем да сравним шофирането под въздействие на канабис с едно поведение, което повечето хора смятат, ако не за разумно, то поне за извинимо. Данните, които съм събрал, се отнасят за медицинска употреба на опиати (плюс използването на опиати за поддържаща терапия на зависими); бензодиазепини (диазепам, лексотан и пр.); антидепресанти (трициклични или SSRI); Z-дроги (золпидем и зопиклон са сънотворни); включил съм за сравнение дори инсулина, който, както се оказва, може би е забележимо по-опасен от други средства за сваляне на кръвната захар.

Изследване:

страна, година

Дрога/лекарство

или клас лекарства

Колко пъти е увеличен риска при употреба?

Нова Зеландия, 2001

канабис

1.60

Франция, 2005

канабис

3.32

Канада, 2007

канабис

1.29

Канада, 2010

канабис

1.84

Канада, 2012

канабис

1.65-1.92

Холандия, 2004

канабис

няма увеличение на риска

 

 

 

Великобритания, 1979

транквилизатори

4.9-5.2

САЩ, 1992

бензодиазепини

1.5

антидепресанти

2.2

опиоиди

1.1

САЩ, 1994

бензодиазепини

0.9

антидепресанти

2.3

опиоиди

1.8

Канада, 1995

бензодиазепини

5.6-6.5

Канада, 1997

бензодиазепини

1.04-1.45

Канада, 1998

бензодиазепини

3.1

Великобритания, 1998

антидепресанти

0.85-0.93

бензодиазепини

1.62

зопиклон

4.0

САЩ, 2002

бензодиазепини

5.2

Холандия, 2004

бензодиазепини

5.05

опиати

2.35

Австралия, 2004

бензодиазепини

1.27

опиати

1.41

други психоактивни лекарства

3.78

Канада, 2006

инсулин

1.4

други антидиабетични

няма увеличение на риска

Норвегия, 2007

опиати

2.0

бензодиазепини

2.7-3.3

Норвегия, 2007

диазепам

2.8

Норвегия, 2008

зопиклон, золпидем

2.3

бензодиазепини

2.7-4.0

Норвегия, 2008

антидепресанти

1.4-1.6

Норвегия, 2009

метадон

няма увеличение на риска

Франция, 2011

бензодиазепини

1.39

золпидем

2.46

зопиклон

няма увеличение на риска

Австралия, 2011

бензодиазепини

1.59-1.80

Франция, 2011

метадон, бупренорфин

2.02

Тайван, 2012

бензодиазепини

3.41

Тайван, 2013

бензодиазепини

1.56-1.88

антидепресанти

1.72

зопиклон, золпидем

1.34-1.72

Първото, което прави впечатление при сравнението, е, че данните за влиянието на легалните лекарства върху риска от катастрофи са дори още „по-шарени”, отколкото за канабиса. За едни и същи лекарства, увеличението на риска, измерени от различни екипи, в различно време и в различни страни, могат да бъдат много различни – от никакво до повече от 6 пъти. Например в САЩ бензодиазепините изглеждат съвършено безопасни за шофьорите. Това се дължи на факта, че там те се изписват под изключително строг режим, като копие от рецептата отива в полицията; така пациентът, рискувал да шофира под тяхно въздействие, рискува много тежки и неотвратими санкции. Просто казано, връзка между бензодиазепините и катастрофите в САЩ липсва, тъй като почти никой не смее да шофира, ако те са му предписани. В страни с по-либерален режим на изписване на бензодиазепини, обаче, те могат да увеличат риска до 6 пъти!

Като цяло рисковете на канабиса изглеждат не по-големи и дори по-малки от рисковете на други широко използвани психоактивни лекарства. Освен това, да припомня, те са по-ниски от рисковете при шофиране под въздействие на законни нива алкохол в кръвта.

Ще се отрази ли легализацията на медицинския канабис върху безопасността по пътищата?

На първо четене, би трябвало да очакваме малко увеличение в броя на катастрофите. А може би обратното?

Канабисът се използва не сам по себе си; за медицински цели или просто за релаксация, той е алтернатива на други, често още по-опасни средства. Статистиката от САЩ показва, че в щатите, легализирали медицинския канабис, катастрофите не само не са се увеличили, но са намалели в сравнение с щатите, където той е все още нелегален. Обяснение на този факт се търси най-вече в намалената консумация на алкохол (на пътя канабисът е решително по-малкото зло), но това може да е свързано и с намалената консумация на бензодиазепини, антидепресанти и опиати от пациентите, избрали канабиса. В САЩ има 3 милиона канабисови пациенти и повечето от тях – каквото и да говорят злите езици – го използват не за „веселба”, а като алтернатива на други лекарства.

След всичко това остава неясно болезненото внимание на законодателите само към концентрацията на ТНС в кръвта на пациентите на медицински канабис, като често игнорират потенциалната опасност от практически всички други психоактивни лекарства. Някои щати в САЩ изрично забраняват карането на кола от пациентите дори при нищожни нива на ТНС в кръвта. От друга страна, експериментите показват, че пациенти, които се нуждаят от високи дози канабис и го използват редовно, карат кола доста по-безопасно, отколкото някой младеж, който пуши трева от време на време.

Въпросът за връзката между кръвната концентрация на дадена дрога/лекарство и нарушените способности за шофиране е изключително сложен. Дори при алкохола няма еднозначна връзка между „промилите” и нивото на риска. Когато се касае до употреба на лекарства, нещата стават още по-сложни. Психоактивните лекарства са не просто антипод на трезвеността - те са алтернатива на болестта, която сама по себе си е сериозен рисков фактор при шофиране.

Милиони хора по света шофират под въздействието на медицински опиати, бензодиазепини, Z-дроги, антидепресанти и дори невролептици. Те със сигурност са изложени в някаква степен на по-голям риск от катастрофи. Но може би рискът би бил още по-голям, ако изпитват болка или са недоспали, нервни, депресирани или халюцинират, защото не са си взели лекарството? По тази причина обществото се отнася относително търпимо към прегрешението им и никой не призовава за тестване на шофьорите за тези лекарства. В крайна сметка, на един пациент наистина може да му се наложи да кара. Здравият разум и справедливостта изисква да приемем подобен подход и към потребителите на медицински канабис.

Едновременно с това посланието ни към всички пациенти трябва да бъде, че всяко психоактивно вещество прави появата им на пътя по-опасна за нас – и за самите тях. По тази причина шофирането под въздействие на психоактивни средства може да бъде извинено само в случай на сериозна необходимост.

 

Elvik R., Risk of road accident associated with the use of drugs: A systematic review and meta-analysis of evidence from epidemiological studies, Accid Anal Prev. 2012 Jul 9. pii: S0001-4575(12)00241-2.

Ludivine Orriols,Louis-Rachid Salmi, Pierre Philip, Nicholas Moore, Bernard Delorme, Anne Castot, and Emmanuel Lagarde, The impact of medicinal drugs on traffic safety: a systematic review of epidemiological studies, Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 August; 18(8): 647–658.