– Келнер, каса бира, шише водка и сметката!
– А защо сега сметката?
– Защото е 21:55 и след малко ще е забранено да ми продавате.