– Кире, как е новата мацка?
– Първоначално я погледнах с недоверие. Но после като видях, как метна бидона с джибрите и потегли към казана си рекох - това е моят човек...