- Кое е общото между предприсъединителните фондове на Европейския съюз и НЛО?
- Непрекъснато за тях чуваш, а никога не си ги виждал.