- Кога ще се види, че кризата е стигнала дъното?
- Когато няма да има задръствания в София...