Когато Чък Норис прави лицеви опори той не повдига своето тяло. Той избутва Земята от себе си.