- Когато Чък Норис влезе в стая, той не включва лампите, а изключва тъмнината.