- Когато Господ е казал "И нека бъде светлина", Чък Норис е казал "кажи `моля`".