Когато Господ е произнесъл “Да бъде светлина”, Чък Норис му отвърнал:
- “Кажи моля!”