Когато я видях за първи път, усетих нещо… Но когато я видях сама да разтоварва бидоните с джибри и да зарежда казана, вече разбрах:
- ТОВА е Любов…