Когато забелязах, че 70% от заплатата си харча за алкохол, се взех в ръце и започнах втора работа.