- Кой е най-големия враг на Генералния щаб?
- Писмото за "приятелския огън"...