Колкото и водка да купиш, пак ще трябва да ходиш до магазина по някое време.