"Комплексен онкологичен център" - Пловдив има над 60-годишна традиция в комплексното лечение на онкоболните - оперативно, лъчево, химио, хормоно и таргетно. Центърът разполага с модерни звена за образна диагностика, патохистологични и лабораторни изследвания.

В "КОЦ-Пловдив" се лекуват или наблюдават над 50 хиляди болни. Центърът се грижи за регион, който наброява 1 200 000 души. Диспансерното наблюдение и профилактичните прегледи са ежедневни и безплатни за пациентите.

В Центъра се провежда най-модерното съвременно лечение съгласно медицинските стандарти по онкология. Болничната аптека разполага с лекарства за персонализирано онкологично лечение.

"КОЦ-Пловдив" ЕООД е сред водещите лечебни заведения в съвременната онкология. Тук се провеждат клинични изпитания на нови онкологични медикаменти. 

За всички болни и техните близки е осигурена психотерапевтична помощ, подкрепа и лечение от двама психолози и психиатър. Лечебното заведение има вече дългогодишен опит в тази сфера. Осигурява се и рехабилитация на пациентите.

В КОЦ-Пловдив ЕООД се извършват най-много операции на рак на млечната жлеза у нас. Тук се правят и най-много гинекологични операции по метода Вертхайм в Южна България.

На практика КОЦ-Пловдив е най-големият онкологичен център в страната и осигурява всестранна грижа за своите пациенти.