Около 80% от асансьорите в жилищните блокове в България трябва да бъдат спрени, защото нямат телефон за директна връзка с техника, който ги обслужва, съобщава в днешния си брой в. "Телеграф". До 31 декември миналата година такива устройства трябваше да бъдат монтирани задължителни във всички асансьорни кабини у нас. Засега обаче това е направено на много малко места.
 

Въпреки това подемните съоръжение продължават да се използват, но не за дълго и предстои много от тях да бъдат запечатани.

Всеки асансьор подлежи на годишен технически преглед, който се осъществява на определена дата от фирмата, която го поддържа. Ако тя установи липсата на телефон в кабината, е длъжна да информира Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която от своя страна трябва да спре съоръжението. И в момента текат проверки на агенцията, като десетки асансьори в столицата и останалите градове вече са спрени.

Причините за това не са само в липсата на устройство за телефонна връзка, а и технически неизправности - проблеми в повдигателния механизъм, износени канали на фрикционна шайба и др.