Краниста Генади, си изтърва шишето с ракия от 30 метра, но шишето не успя да се счупи, защото Генади, макар и доста запъхтян успя да го хване…