виж галерията Община Кричим успешно приключи проекта за "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води". Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проекта.  По този начин почти 100% от домакинствата вече са свързани с канализационната мрежа и отпадъчните води се отвеждат към новата пречиствателна станция. "Ограничени са авариите и загубите по водопроводната мрежа на територията на град Кричим, в резултат на извършената реконструкция и рехабилитация. Подобрено е и качеството на питейната вода", подчертаха на пресконференция днес кметът на Кричим Атанас Калчев и ръководителят на проекта Иво Стойчев.  От администрацията в Кричим са убедени, че след успешното изпълнение на проекта, в района ще бъдат привлечени и повече инвестиции.  "Надявам се, че с реализирането на този проект Кричим ще стане един по-атрактивен за инвеститорите град, защото вече можем да предложим един добре благоустроен град, което всеки инвеститор иска", подчерта председателят на Общинския съвет Анка Хаджиева.  Проектът е от високо обществено и социално-икономическо значение за населението в Кричим и допринася за изпълнението на Главната стратегическа цел на Оперативна програма Околна среда за "Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура", както и за поетите от България към Европейския съюз ангажименти в сектор "околна среда". Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейски съюз, от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год." и от бюджета на община Кричим.