Близо триста хиляди млади гърци са напуснали страната, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Та неа". Според данни на Алфа банк между 2009 г. и 2013 г. общо 228 хиляди души са емигрирали, като тенденцията се е запазила и през 2014 г., пише БТА. Напускането на млади хора е придобило големи размери в годините на икономическа криза, тъй като добре образованите хора търсят по-добри условия за живот с по-високи заплати, коментират анализатори на банката. Основните причини за емигриране на гърците са големият ръст на безработицата, особено сред младежите, и значителният спад на доходите. В анализа на Алфа банк се посочва, че нивото на образованието в Гърция е по-високо от средното за Европа. 88 на сто от гръцките младежи на възраст между 20 и 24 години са със средно и висше образование. В останалите страни от еврозоната процентът е 80 на сто. Характерно за пазара в Гърция е и големият брой специалисти в някои области. През 2013 г. например на всеки хиляда жители са се падали по 6,3 лекари, докато в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) средно са се падали по 3,3 лекари на хиляда жители.