- Кризата не докосна нашия град.
- Как успяхте?
- Ние и преди кризата не работехме.