Лесно ви е на вас жените, поплачете и не трябва да се напивате.