„Левски” ще увеличи капитала си с 13 милиона лева. Това стана ясно от публикувано днес съобщение в сайта на клуба във връзка с предстоящото Общо събрание на акционерите. То е насрочено за 23 ноември от 11:00 часа в Зала № 3 на Националния дворец на културата (НДК). Решението за датата е взето вчера от Управителния съвет преди мача срещу Черно море (1:0). „9. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, по реда на чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 от ТЗ, под условие новите акции да се закупят (придобият) от определено лице на определена цена. Предложение за решение: На основание чл. 193 и чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, ОСА приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 30 669 974 (тридесет милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева на 43 669 974 (четиридест и три милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева, чрез издаване на нови 13 000 000 (тринадесет милиона) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев. На основание чл. 195 от Търговския закон капиталът се увеличава под условието, че новоиздадените акции се придобиват по тяхната номинална стойност от нов акционер, поради което на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон останалите акционери не упражняват правото да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличаването”, пишат „сините” в сайта си. Цялото съобщение с всички точки от дневния ред на предстоящото Общо събрание вижте ТУК! "А" ГРУПА - СЕЗОН 2015/2016 КУПА НА БЪЛГАРИЯ - СЕЗОН 2015/2016