Лежат си в леглото Червената шапчица и Вълкът. Червената шапчица пали цигара и правейки кръгчета дим промърморва:
- Ама и аз съм една глупачка, да вярвам, на бабини деветини! Подлъга ме ти с тоя голям нос, с големите уши, а то?