Лукът не може да разплаче Чък Норис. Чък Норис разплаква лука.