Любов е когато си и пиян и трезвен, и звъниш на една и съща жена.