ЛЮБОВ МОЯ! Ако ме оставиш... остави ме в кръчмата.