Любов, това е… когато я видиш и сърцето ти да забие, ръцете ти да се разтреперят, краката ти да се подкосят, езикът ти да се завърже… а… извинявай… това е алкохолизъм…