Майката:
- Наташенка, вие с поручик Ржевски сте женени вече две години, а все още нямате деца?…
Наташа Ростова:
- Ох мамо, да можех поне веднъж да преглътна тази гадост!