Малък град. Пожар в банката. Никой не е отишъл да го гаси.
От обясненията на пожарните:
'Не искахме да погасяваме дълговете си.'