Малка кръчма в южната част на Италия. Посетител поръчва печен гълъб.
След известно време, сервитьорът носи ястието.
- Това млад гълъб ли е? - Пита посетителя.
- Разбира се, че е млад. Човека който ни ги носи каза, че е в предучилищна възраст според него.
- А вие ходили ли сте на училище?
- Разбира се, ходил съм!
- Тогава прочетете какво е написано върху късчето хартия, прикрепено към крака
на гълъба!
Келнерът слага очилата и чете:
"Бързам за помощ! Спартак".