Малко градче от селски тип. При лятна буря покривът на едно семейство протекъл, и на другия ден мъжът и жената се качили да пренаредят керемидите. В това време, по улицата минавал местният зевзек. Като ги видял на покрива, се провикнал:
- У-у, как не ви е срам, пред целия град да се еб*те на покрива!
Съпругът възмутено отговорил:
- Как ще се е*ем, не виждаш ли, че редим керемиди?
- Какви керемиди, бе, нали ви гледам тук отдолу, че се еб*те!
- Какви ги говориш, бе, човек?
- А, слез ти долу, пък аз ще се кача да редя керемиди, да видиш какво се вижда оттук!
Съпругът слязъл, а зевзекът се качил на покрива, подхванал булката и я опънал отзад. А съпругът отдолу:
- Верно бе, така се вижда.