Малко момиченце се връща от училище. Майката започва да разпитва какво са учили.
- Днес четохме приказката за Червената шапчица - казва момиченцето.
- И на какво ни учи тази приказка?
- Учи ни, че трябва да запомним хубаво, как изглеждат нашите баби.